Header Text

จากันนาธ อัสตากา

Jagannath Astaka เป็นภาพยนตร์สั้นในรูปแบบฟูลล์โดม ที่แสดงถึงกวี 8 บทอันเก่าแก่ถึง 500 ปี เพื่ออุทิศให้แก่ Jagannath “เจ้าแห่งจักรวาล“

Technical Parameters
ปี: 2016 ประเภทภาพยนตร์: การแสดงศิลปะเสมือนจริง ความละเอียด: 3K ความยาว: 9 นาที ผลิตโดย: 360Art