Header Text

  ค้นหา 360 PROJECTION DOME ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   1.5 ม.
  • ความสูงโดม
   1.8 ม.
  • ขนาดพื้น
   2 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   1 คน
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   20 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   10 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 2K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   1 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   1 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   3 ม.
  • ความสูงโดม
   3 ม.
  • ประเภทหน้าจอ
   แนวตั้ง แนวนอน เอียง
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   4 คน
  • ความสามารถในการยืน
   เมื่อมีการร้องขอ
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   25 กก. - โดม 30 กก. - โครง
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   90 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • heating/cooling
   N/A
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   2-3 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   2 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   5 ม.
  • ความสูงโดม
   4 ม.
  • ขนาดพื้น
   19 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   10 คน
  • standing capacity
   upon request
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   50 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   100 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • heating/cooling
   N/A
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   2-3 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   2 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   5 ม.
  • ความสูงโดม
   3,8 ม.
  • ขนาดพื้น
   15 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   10 คน
  • standing capacity
   upon request
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   100 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   100 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   2-3 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   2 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   6 ม.
  • ความสูงโดม
   4,6 ม.
  • ขนาดพื้น
   20 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   10 คน
  • ความจุที่ยืน
   -
  • motion seats
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   118 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   115 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   available for all models
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   3-4 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   2 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   7 ม.
  • ความสูงโดม
   4,4 ม.
  • ขนาดพื้น
   36 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   15 คน
  • ความจุที่ยืน
   -
  • motion seats
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   102 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   130 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   3-4 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   2 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   8 ม.
  • ความสูงโดม
   5.2 ม.
  • ขนาดพื้น
   47 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   23 คน
  • ความจุที่ยืน
   -
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   205 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   130 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   4-5 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   3-4 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   10 ม.
  • ความสูงโดม
   6.4 ม.
  • ขนาดพื้น
   72 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   46 คน
  • ความจุที่ยืน
   110 คน
  • เก้าอี้แบบเคลื่อนไหว
   32 คน
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   284 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   343 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   6-7 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   4-5 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   12 ม.
  • ความสูงโดม
   7.9 m (26ft)
  • ขนาดพื้น
   102 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   79 คน
  • ความจุที่ยืน
   150 คน
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   450 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   800 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   8-10 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   4-5 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   14 ม.
  • ความสูงโดม
   8.2 ม.
  • ขนาดพื้น
   150ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   110 คน
  • ความจุที่ยืน
   220 คน
  • เก้าอี้แบบเคลื่อนไหว
   54 คน
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   1 200 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   1000 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 3K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   10-12 ชั่วโมง
  • จำนวนทีมงาน
   6-7 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   15 ม.
  • ความสูงโดม
   9,8 ม.
  • ขนาดพื้น
   160 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   133 คน
  • ความจุที่ยืน
   260 คน
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   1890 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   1000 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 5K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   2 วัน
  • จำนวนทีมงาน
   6-8 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   20 ม.
  • ความสูงโดม
   12.45 ม.
  • ขนาดพื้น
   333 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   224 คน
  • ความจุที่ยืน
   500 คน
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   2 700 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   1000 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 5K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   2-3 วัน
  • จำนวนทีมงาน
   10-12 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   27 ม.
  • ความสูงโดม
   13,5 ม.
  • ขนาดพื้น
   568 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   396 คน
  • ความจุที่ยืน
   980 คน
  • motion seats capacity
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   9,900 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   1050 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 5K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   5 วัน
  • จำนวนทีมงาน
   7 คน
  ขนาดโดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
   35 ม.
  • ความสูงโดม
   18 ม.
  • ขนาดพื้น
   962 ตร.ม.
  ความจุโดม
  • ความจุที่นั่ง
   700 คน
  • ความจุที่ยืน
   1500 คน
  • เก้าอี้แบบเคลื่อนไหว
   upon request
  น้ำหนัก
  • น้ำหนักโดม
   23 200 กก.
  • น้ำหนักอุปกรณ์
   1500 กก.
  ข้อมูลระบบฉายภาพ
  • ความละเอียด
   ความละเอียดสูงสุดถึง 8K
  วิศวกรรม
  • วัสดุโครงโดม
   อลูมิเนียม
  • วัสดุคลุมโดม
   โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีมืด พร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ
  • วัสดุคลุมโดมแบบแต่งลาย
   ลายพิมพ์สีแบบกำหนดเอง
  • ระบบทำความร้อน/เย็น
   ใช้ได้ทุกรุ่น
  การประกอบ
  • ระยะเวลา
   6-7 วัน
  • จำนวนทีมงาน
   10-12 คน

   Become a partner

    About cookies on this site

    Our site uses cookies and other technologies so that we can remember you and understand how you use our site. For more information visit our privacy policy.

    GET A QUOTE ON FULLDOME SHOWS