Header Text

ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ LRO แล LCROSS

ท้องฟ้าจำลองคลาร์ก (Clark Planetarium) ร่วมกับองค์การนาซา (NASA) ได้สร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ LRO และ LCROSS ขององค์การนาซา เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2009 ยานอวกาศแบบไร้มนนุษย์ควบคุม 2 ลำ ได้แก่ LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) และ LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) ได้ถูกปล่อยออกจากฐานด้วยจรวดแอตลาส 5 (Atlas V Rocket) ที่ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) ยานอวกาศ LRO ได้ทำแผนที่ดวงจันทร์ที่มีรายละเอียดแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และในเดือนตุลาคมหลังจากนั้นยานอวกาศ LCROSS ได้ปล่อยจรวดพุ่งชน Centaur เข้าไปในเงาของหลุมอุกกาบาต (Cabeus) บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เพี่อสร้างพวยเศษวัสดุที่พุ่งกระจายเพื่อให้ยานอวกาศบินเข้าไปและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาน้ำ ข้อมูลจากขุมทรัพย์ ที่ซับซ้อนอย่างไม่คาดฝันนี้ถูกส่งกลับโดยยานอวกาศ LRO และ LCROSS และต้องใช้เวลานานหลายเดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเผยแพร่ในปี 2010 ขณะที่ภาพถ่ายวงโคจรใหม่ยังคงมาจากยานอวกาศ LRO อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรารอจนถึงปี 2011 จึงได้เผยแพร่ผลการปฏิบัติภารกิจที่ครอบคลุมมากขึ้น

Technical Parameters
ปี: 2011 ประเภทภาพยนตร์: ดาราศาสตร์ ความละเอียด: 3600x3600 px ความยาว: 10 นาที ภาษา: อังกฤษ จีน รัสเซียน ผลิตโดย: Clark Planetarium