Header Text

นครวัด ประเทศกัมพูชา

มาสำรวจนครวัดอันซับซ้อนของเมืองหลวงของชาวเขมรโบราณซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง เสียมราฐ ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน การถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ทำให้บรรดาผู้คนที่มาเที่ยวชมนครวัดนั้นดูคล้ายกับเป็นวิญญาณท่ามกลางปราสาทอันผุกร่อน ท่านยังจะได้ชมความงามอันเงียบสงบของปราสาทบายนและปราสาทตาพรหมที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีโดยมีป่าไม้เจริญเติบโตทั่วอาณาบริเวณ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อ Tomb Raider

Technical Parameters
ปี: 2015 ประเภทภาพยนตร์: Shooting ความละเอียด: 3072x3072 px (3K) ความยาว: 4:26 นาที