Header Text

สเปซ ควิซ

Space quiz (สเปซ ควิซ) เป็นภาพยนตร์ชุดเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กแบบโต้ตอบ เนื้อเรื่องของภาพยนตร์จะครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ซึ่งผู้ชม จะได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในขณะรับชม ภาพยนตร์ชุดนี้ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ 3 ตอน ดังต่อไปนี้
Earth, Moon and Sun (โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์) ภาพยนตร์ตอนนี้แสดงถึงความสำพันธ์ระหว่าง 3 สิ่ง ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในทางดาราศาสตร์ ได้แก่ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ผู้ชมจะได้ชมพร้อมร่วมตอบคำถามไปกับภาพยนตร์ เช่น โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มีการเคลื่อนย้ายที่สัมพันธ์กันอย่างไร? หลุมอุกาบาดบนดวงจันทร์เกิดจากอะไร? ทำไมบางเวลาดวงจันทร์จึงส่องแสงสว่าง? อะไรทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่าง? คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และท่านจะพบคำตอบที่ถูกต้องได้จากการรับชมภาพยนตร์ตอนนี้!
Solar System (ระบบสุริยะ) ขอเชิญท่านมาเข้าร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวง ดาวเคราะห์ดวงใดมีภูเขาไฟที่สูงที่สุด? ดาวเคราะห์ดวงใดมีหุบเหวลึกที่ยาวที่สุด? ดาวเคราะห์ดวงใดโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยการหมุนไปด้านข้างของตัวเองคล้ายกับลักษณะการกลิ้งของถังน้ำมัน? ขอเชิญท่านเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจไปกับภาพยนตร์ตอนนี้ได้เลย!
Phases of the Moon (ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์) ดวงจันทร์บริวารเพียงดวงเดียวของโลก มันคือผู้ชาย? มันคือผู้หญิง? มันคือกระต่าย? หรือมันคือแมว? คุณมองเห็นเงาและหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์เป็นรูปอะไร? ทำไมดวงจันทร์จึงดูมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละวัน? ดวงจันทร์ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในระหว่างเกิดปรากฏการณ์จันทรคราส? คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบในภาพยนตร์ตอนนี้!
Technical Parameters
Release: 2014 Genre: astronomy Format: 4096x4096 px (4K) Running Time: 20 min per episode Languages: English, Russian, Ukrainian