Header Text

การกะขนาดของอวกาศ

Sizing Up Space เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการสำรวจขนาดของจักรวาล ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Blender Production ในปี 2009 ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้สร้างแบบจำลองและเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Blender เป็นครั้งแรก

Technical Parameters
ปี: 2009 ประเภทภาพยนตร์: ดาราศาสตร์ รูปแบบ: Fulldome ความยาว: 13 นาที ภาษา: อังกฤษ ฝรั่งเศส